På krigsstigen

Möt norska kvinnor i mormon

Inactive member Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete Boken består av nedteckningar av de föredrag som hölls vid de nordiska tvärvetenskapliga symposierna i Århus och Visby Tvärvetenskapliga av den anledningen att den vänder sig till både kvinno- och medeltidsforskare. Det första symposiet bar namnet Kvinnors Rosengård, och ämnena som behandlades på föredragen var kvinnors sexualitet, barnafödande och de problem som hörde till. Under det andra symposiet, vars tema var Kvinnors Örtagård, behandlades ämnen som innefattade både allmänna medicinska föreställningar som kvinnors biologiska funktioner och kvinnors medicinska praktik. Det är efter dessa föredrag boken är uppdelad i, kapitel som samtidigt kan ses som delmoment eller bokens olika teman. Det första kapitlet heter Idétraditioner och texterna berör den medeltida synen på den kvinnliga biologin och anatomin men även synen kring fortplantningen.

Sammanfattning

Både i utbildningarna och i tjänstekarriären är den faktiskt klyftan mellan kvinnor samt män stor och bestående. Den huvudåtgärd man har föreslagit är att analysera möjligheten att få kommunalt finansierade bampassare för sjuka barn till kvinnliga vetenskapsman. Ändå finns det idag inga undersök- ningar som styrker fördomen att kvinnliga forskare med barn skulle vara mindre produktiva än kvinnliga forskare utan. Vi bör hålla i minnet den stora obalans som idag råder mellan annorlunda fakulteter vad gäller anslagstilldelning. Med dispens för medicin där kvinnorna är hälften en bra bit upp i hierarkin, men extremt få i toppen 5 procent kvinnliga professorer , så är disproportionen på andra områden mellan antalet professurer och var den stora mängden kompetenta kvinnor finns, mycket talande. Skada också vad gäller denna oreflekterade fördelnings- politik bör kvinnorna skylla sig själva.

Källor för arbetet

Henric Bagerius Institutionen för humaniora, utbildnings- samt samhällsvetenskap, Örebro universitet Vid talets centrum uppstod i USA en rörelse såsom ville förändra kvinnors sätt att drapera sig. Dräktreformrörelsen startade på den amerikanska östkusten där en grupp borgerliga kvinnorättsaktivister bestämde sig för att skapa plagg som gjorde det möjligt för kvinns att fritt röra sin kropp. Tillsammans rymligare klädesplagg skulle de också kunna undkomma flera av de allvarliga sjukdomstillstånd — bleksot, blodstockning, hjärtsvikt, magsår samt leversvullnad — som den tunga samt trånga kvinnodräkten ansågs medverka till. Kvinnorättsaktivisternas idéer fick snabbt spridning, och tillsammans tiden väcktes reformviljan även på andra håll i världen. Störst genomslag fick norskan Kristine Dahl — som mirakel några år vid förra sekelskiftet lyckades få tusentals kvinnor i Norge, Sverige och Danmark att klä sig inom plagg som hon menade var mer bekväma, praktiska och hälsosamma än tidens släpande underkjolar och öppna kalsonger. Särskilt skarp kritik riktade hon mot korsetten, ett hårt åtsittande livstycke där insydda stålskenor och metallfjädrar såg till att överkroppen formade sig efter plagget när bomullssnörena i ryggen drogs åt. Emellan februari och maj samlade hon en hundratal texter om sig själv klocka norska, svenska och danska dagstidningar samt tidskrifter, och tillsammans visar de att hon i sin kamp mot korsetten och andra ohälsosamma klädesplagg kom att betraktas som radikal och progressiv inom vissa sammanhang och konservativ och hävdvunnen i andra.

Kristine Dahls kamp för en förändrad kvinnlig klädedräkt vid förra sekelskiftet

Helter shelter Skulpturer Karin Jonsson är textilkonstnär av begynnelse samt visar en produkt såsom heter helter shelter. Eivor Inga-Lill Hedin Gällande dito fason såsom du kan placera in den city där ni vill möta singlar tillsammans en. Geografisk sökning, skänker Parti dej dussintals andra urvalskriterier odla att ni kan. Möta singlar nära. En stickat produkt såsom påminner lite försåvitt ett brud- - Greger är enormt hugad av anrik design samt jobbar avsevärt ihop kolonner. Anser Ylva Sillén. Magnus Graméns tavlor inneha anledning såsom beskrivs vara tagna klocka vardagen, skada tillsammans en touch bruten dröm.Leave a comment

Your email address will not be published.