UT & NJUT. En guide till KUNGSBACKAS PARKER & PLATSER

Ensam kvinna Kungsbacka sida

Huvudmän är länets sex kommuner och Landstinget Halland. Vårt uppdrag var att - tillsammans med 41 plus 50 medarbetare från förvaltningen, få fram en gemensam bild av hur organisationen av hemsjukvården i Kungsbacka fungerar i nuläget, vilka områden som fungerar väl och vilka områden som det finns möjligheter och önskemål att fortsätta att utveckla. Utgångspunkten för vårt arbete var att analysen skulle ske utifrån de syften som den omorganisation som skedde hösten hade.

Referenser

Adress Postadress och ort Vi återkopplar mot dig oftast inom någon dag, skada senast inom tio arbetsdagar. Då tillåts du veta vad vi gör utifrån din synpunkt. Tack för att ni tycker till! Ställ en fråga Avgå en synpunkt Felanmälan Program Psyklyftet Armé hittar du programmet för Psyklyftet - en temamånad om psykisk hälsa såsom pågår november. Aktiviteterna är anpassade postumt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ändringar kan anlända med kort varsel. Du behöver avanmäla dig till de flesta av aktiviteterna.

Lämna synpunkt

Palliativ sedering är ovanlig inom svensk specialiserad palliativ vård. Midazolam är det vanligast använda läkemedlet för att åstadkomma sedering. Patienter och närstående är i bunt utsträckning delaktiga i behandlingsbeslutet. Människor såsom vårdas i livets slutskede bör erbjudas lindring för de plågsamma symtom såsom kan förekomma. Inom palliativ medicin inneha vården utvecklats på vetenskaplig grund dom senaste 40 åren. Det finns goda möjligheter att lindra smärta, illamående, bävan m m.

Hemsjukvården i Kungsbacka

Inom protokollet konstaterar JO att domstolens handläggningstider för de mål som inte är förtursmål är alltför långa. Det fanns många mål som sedan en längre tid tillbaka var klara för en avgörande, i vissa fall över två år, men som ännu inte hade avgjorts. Detta är inte acceptabelt. Ja pekar särskilt på beredningsarbetet och uttalar att noggrannhet vid beredningen av en mål har stor betydelse för hurdan lång handläggningstiden för målet blir.Leave a comment

Your email address will not be published.