Könsdysfori hos barn och unga

Girls söker men bigtimecrush

Detta är en systematisk samman­ställ­ning av litteraturen. Vi har inte bedömt studi­ernas kvalitét eller risk för bias och därför kan ingen samman­vägning av resul­taten eller evidensbedömning göras. Samman­ställ­ningen kan ligga till grund för en senare utvärde­ring av evidensen. SBU ska se över det veten­skapliga underlaget för utredning och behandling av barn och unga. Syftet är bland annat att öka kunskapen om långtids­effekter på både fysisk och psykisk hälsa.

Sammanfattning

Yulias födelsedag är den 6 augusti samt då fyller hon 32 år. Hon fyllde 10 dagar för 1 dagar sedan. Hon fyller halvjämnt om 1 dagar.

Mål och målgrupper

Hurdan kan man hänvisa till God medicinsk praxis-rekommendationen? Den här svenskspråkiga God medicinsk praxis-rekommendationen har översatts från den finska God medicinsk praxis-rekommendationen Käypä hoito -suositus Suusyöpä «Suusyöpä» 1. Om det finns skillnader i texterna gäller den uppdaterade finskspråkiga versionen. Huvudsakligen finns evidenssammandragen samt bakgrundsmaterialen samt internetlänkarna på finska. Förut mera information om arbetsgruppsmedlemmar samt rapportera om intressekonflikter, se «Suusyöpä» 1 gällande finska.Leave a comment

Your email address will not be published.