Klara kontrollen utan att bli stressad

Kvinnor som söker män cricket

Det är egentligen en höjd ambitions­nivå och en strävan efter att bli bättre som ligger bakom utvecklingen mot ökad kontroll i arbetslivet, säger Thomas Jordan, lektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Men problemen är flera. Han anser att man underminerar människors egen omdömesförmåga och kompetens om man försöker »överstyra« deras sätt att sköta jobbet. Inte minst gäller det den goda viljan att få saker att fungera så bra som möjligt. Thomas Jordan säger att det i grunden kan vara klokt av arbetsgivaren att samla information om verksamheten — om man sedan utvärderar och följer upp. Men detaljstyrning medför ofta oväntade problem för organisationen. Lars Johnsson är psykolog och orga­nisationskonsult.

Referenser

Källa: Nyanlända och asylsökande i Sverige. Röda Korsets Högskolas rapportserie På samma fason som de vuxna flyktingarna inte är en enhetlig grupp som går att beskriva på ett sätt är ej heller barnen som kommer tillsammans tillsammans föräldrar, släktingar eller de barn såsom kommer ensamma särskilt lika. Det promenerar inte att klumpa ihop dem såsom flyktingbarn och tro att de inneha samma behov eller problem. En artikel som de allra flesta flyktingbarn emellertid har gemensamt är att det är viktigt för dem att få anlända till förskola eller skola och anlända in i en gemenskap med andra barn.

Till statsrådet Marita Ulvskog

Glastak och glasväggar? Genom direktiv den 15 september beslutades att till- sätta ett särskild utredare för att kartlägga samt analysera fördelningen av ekonomisk makt samt ekonomiska resurser mellan kvinnor och hanar. Den 19 maj utsågs landshövding Kristina Persson, Öster- sund, till utredare.Leave a comment

Your email address will not be published.