Guide: Kom igång med din router – på bara en kvart

Möt de äldre missa apoteksmöte

Fler nyheter… Mer digitala SeniorNet Sweden inspirerar och hjälper seniorer att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Hela vårt nationella nätverk av seniora medlemmar är en resurs i vår önskan att bidra till digital delaktighet i samhället. Vi är stolta över det betydelsefulla volontärarbetet med support, stöd och utbildning som genomförs varje dag runt om i landet. Tillsamman blir vi mer digitala. Medlemsavgift: kronor per år.

Vad är ljudöverkänslighet?

Ganska alla routrar som säljs i dag kan användas för trådlöst nätverk. Ni som vill ha det bästa satsar på en modell med Wifi 6-stöd. Ny Wifi-standard Tidigare hette Wifi-standarden Den snabbaste var till exempel Nu inneha det blivit enklare att hålla ordna på vilken standard som är den senaste, då namnet helt enkelt är  Wifi 6  för den snabbaste standarden De tidigare versionerna får namnet Wifi Ska du köpa en ny router är alltid den senaste standarden att rekommendera. Om du har tänkt förbinda någon eller några ­enheter till routern via kabel, något som är att föredra eftersom du då får ett stabilare anslutning och ofta även högre hastighet, bör du kolla om nätverkskontakterna för lokalt nätverk på den router du funderar på är anpassade förut eller 1  megabit per sekund 1 gigabit per sekund, benämns ofta gigabit lan. Läs även:  Så väljer ni router — allt inför köpet Det är dock bara viktigt om ni har datorer eller andra enheter inom nätverket som klarar av att förbinda i den högsta hastigheten. Har ni enbart megabit­enheter behöver du inte bry dig om den biten.

Ny Wifi-standard

Utbild­ningar Om bemötande i hälso- och sjukvården Ett gott bemötande i hälso- samt sjukvården är en viktig faktor förut att utveckla en jämlik hälsa, behandling och omsorg. Bra bemötande är mer än en trivselfråga — det köper även om kvalitet och om att bygga tillit i mötet mellan patienten och vårdpersonalen. Bemötandet har betydelse förut patientsäkerheten och kan till exempel affektera resultatet av vård och behandling. Patientens ställning i vården behöver stärkas. Var möte är unikt och behöver anpassas efter patientens behov och förutsättningar. Viktigt i varje möte är att patienten får utrymme att dela med sig av sin berättelse och att personalen lyssnar och agerar på den. En gott bemötande främjar delaktighet, patientinflytande samt patientsäkerhet.

En guidad avslappning

Patientcentrering ger bättre vårdresultat

Redogörelse till Europaparlamentet Europaparlamentets representant presenterade viktiga slutsatser av året. Till särskilt angelägna frågor hörde åtgärder för äldre i följande områden: — inkomst och pensioner — självständigt liv och förebyggande insatser — arbete samt attityder till äldre arbetskraft — integration och delaktighet därtill åtgärder mot alla former av åldersdiskrimine— r1ng. Tal av kommissionären Flynn Slutligen tog kommissionären Padraig Flynn till orda. Han konstaterade att frågor som ledning äldre och solidaritet mellan generationerna genast definitivt fått en plats på den politiska dagordningen. Han annonserade också att han redan gett tjänstemännen i kommissionen 1 uppdrag att börja skissa gällande ett förslag till ett nytt europeiskt handlingsprogram för äldre. Det nya programmet, som förväntas starta , ska ej bara handla om kunskaps- och informationsspridning samt opinionsbildning. Siktet är nu dessutom inställt på åtgärder som mer bums syftar till att åstadkomma reella förbättringar för de äldres situation Kommissionären Flynn meddelade också att arbetet med det nya Äldre- programmet ska utvidgas mot att även innefatta EFTA— länderna tillsammans stöd av EES- avtalet. Han ansåg vidare att det nya programmmet bör inriktas på särskilt angelägna frågor samt målgrupper, som: — äldre vårdbehövande — aktiva pensionärer — äldre arbetare — förebyggande insatser. Här återges Padraig Flynns tal i sin helhet: Europeiska äldreåret — en modell för samarbete Sällan har ett initiativ på Europeisk grad lett till ett så starkt reaktion på så kort tid som Äldreåret.Leave a comment

Your email address will not be published.