Att åldras på 2020-talet: Social delaktighet som grund för ett gott åldrande

Inte träffa människor kinky

Personer med psykopatiska drag finns mitt ibland oss Katarina Howner, rättspsykiater och expert på psykopati vid Rättsmedicinalverket. Hennes kunskaper var bland annat efterfrågade i samband med rättegången mot den välkända och numera morddömde ubåtsbyggaren Peter Madsen. Katarina Howner kan berätta vad som kännetecknar personer som lider stor brist på empati. En del av dem kan klassas som psykopater och de finns mitt ibland oss.

Livet innanför murarna är inte okänt för psykopaten

Begynnelse Åldrandet har setts och ses antagligen ännu som den del av livsloppet som präglas av förlust av såväl funktionsförmåga som sociala kontakter, samtidigt såsom samhällsekonomiska utmaningar rörande försörjningskvoten i befolkningen ofta påtalas. Den äldre befolkningen idag är mer resursstark sett till såväl hälsa som sociala omständigheter jämfört tillsammans tidigare generationer. Denna rapport belyser annorlunda perspektiv på åldrande och hälsa, tillsammans särskilt fokus på äldre i Finland. Avsikten är att tydliggöra vikten bruten att beakta mångfalden i denna åldersgrupp, som tenderar förbises. Rapporten beskriver fortsättningsvis den sociala delaktighetens betydelse för äldres välmående, samtidigt som olika former bruten utanförskap och ålderism presenteras och problematiseras utifrån både individ- och samhällsperspektiv. Vi visar även på hur olika psykosociala faktorer och insatser dvs. En kumulativ äldre befolkning som upplever god heja och är välmående är en förmåga för såväl välfärdssamhället som samhällsekonomin, inom tillägg till vinsterna på individnivå. Fördelaktiga samhälleliga effekter av att stödja heja och välbefinnande under hela livsloppet inneha lyfts fram av både Europeiska unionen och Världshälsoorganisationen.Leave a comment

Your email address will not be published.