Psykologprogrammet

Möt dina kvinnor för farligt

Det är specialiserade och fördjupande kurser som tar upp nya forskningsrön, aktuella behandlingsmetoder samt breddning av kunskapsfält som gränsar till psykologi. Urvalet av kurser som ska erbjudas sker i samråd med studenterna. De kurser som ges presenteras tidigare på terminen och valet av kurs sker i Athena. Lärarna är från Psykologiska institutionen eller specialiserade externa lärare. Under vissa förutsättningar kan studenter tillgodoräkna sig andra kurser. Så ansöker du Antagning till programmet sker till såväl höstterminen som vårterminen, med sista ansökningsdag den 15 april respektive 15 oktober. Du söker utbildningen på antagning.

RISKERAR DU ATT UTÖVA VÅLD?

Mig heter Sofia och är 56 år. Vem var din förövare? Det varenda min pappa. Har du alltid haft minnen av de övergrepp du varit utsatt för? Ja, det har mig. Men det var först när mig i årsåldern fick syskonbarn och lite senare blev förälskad i en hane som själv varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen, som jag förstod allvaret i min egen utsatthet. Oskulden hos ett barn drabbade mig inom mitt innersta.Leave a comment

Your email address will not be published.