Kakor på Försäkringskassan

För ensamstående men i alla

För vilka dagar kan jag ta ut föräldraledighet? Du kan alltså ta ut föräldradagar även på helgen, men med vissa begränsningar. Dagarna på sjukpenningnivå kan tas ut under helger förutsatt att de tas ut i samma utsträckning eller lägre även dagarna före och efter. Det går med andra ord inte att jobba måndag till fredag och bara ta föräldrapenning på sjukpenningnivå på lördag och söndag.

Mer i plånboken

Bostadstillägg Vad bostadstillägget är och vem såsom har rätt till det Bostadstillägg är en form av stöd till pensionärer och dig som lever på sjukersättning eller aktivitetsersättning. Tillägget används för att hjälpa till att betala dina boendekostnader, oavsett om du bor i bostadsrätt , hus eller hyr din boning. Pensionärer ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten , medan personer med sjuk- alternativt aktivitetsersättning ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan. Oavsett var du ansöker är bostadstillägget helt skattefritt. Pensionärer ansöker hos Pensionsmyndigheten För att kunna ansöka om bostadstillägg för pensionärer behöver du vara kvar 65 år, bo i Sverige samt ta ut hela din allmänna äldrebidrag. Bara halvpension eller premiepension räcker nämligen inte för att få bostadstillägg.

Barnbidrag

The magazine contained an interview with the social worker Elsa Ander who, during the s, provided help to the women selling sex on the streets of Stockholm. When Elsa was asked about the current prostitution laws in Sweden, her critic was severe. However, the customer actually buying the product is not punished. If we are to eradicate prostitution, our legislators have to rethink and allow the police and the courts to treat these customers in the same way arsel, for example, people buying drugs. Maybe she had experienced the same journey as me and many of my colleagues have been through. When you get to witness with your own eyes the actual hell that prostitution is and the pain caused ort the buyers of sex, it is hard to come to any other conclusion than that the blame knipa guilt for all this suffering are to be put on the ones buying sex — not the ones selling it. It would take another 42 years before Sweden finally chose to do exactly what Elsa wished for. In , Sweden, as the first country in the world, criminalized the person buying sex, not the person selling it. This new legislation was harshly criticked and many viewed the legislation to be a mockery of the male gender.Leave a comment

Your email address will not be published.