”Du pratar inte så mycket Pauline. Är du lite blyg?”

Möt personen blyg människor öppnande

Familj: Tre fruar, två söner, ett barnbarn. Marinbiologi som främsta hobby. Skrev helst om: Människor i samhällets marginaler. Ofta mot en bakgrund av talets amerikanska depression. Romaner i urval: Riddarna kring Dannys bordVredens druvorMånen har gått nerPärlanBuss på villovägarÖster om Eden

12 svar på ””Du pratar inte så mycket Pauline. Är du lite blyg?””

Illustration: Jan och Maria Berglin Annons Länge ansågs blyghet vara ett fint personlighetsdrag som signalerade eftertänksamhet, måttlighet och okränkbarhet. Men i dag ses egenskapen allting mer som ett problem som borde åtgärdas. Vill man inte göra alltsammans jobbet själv kan man träna dän sin tunghäfta och sina blossande kinder hos en kognitiv beteendeterapeut.Leave a comment

Your email address will not be published.